Verloop van de behandeling

Anamnese
De consultatie start met een uitgebreid vraaggesprek om informatie in te winnen omtrent de huidige klacht. Daarnaast wordt er ook gepeild naar de algemene gezondheid en leefgewoontes om zo een goed mogelijk beeld te verkrijgen.
Onderzoek
Vervolgens worden enkele provocatietesten uitgevoerd om na te gaan welke structuur in het lichaam verantwoordelijk is voor uw klacht. Nadien worden de mogelijke bewegingsverliezen in het hele lichaam nagegaan. In geval van red flags, zal u worden doorverwezen naar uw arts voor verder onderzoek.
Behandeling
Tijdens de behandeling zullen de gevonden bewegingsverliezen in relatie tot de klacht geoptimaliseerd worden met behulp van manuele osteopathische technieken (mobilisatie, manipulatie en andere zachte technieken), aangepast aan iedere patiënt. Het doel van de behandeling is het zelfgenezend vermogen van het lichaam te herstellen.

Daarnaast zal de osteopaat u trachten inzicht te geven in het ontstaan van uw klachten. Indien nodig krijgt u advies met betrekking tot uw voedings- en leefgewoonten. Zo kunt u zelf uw steentje bijdragen bij het streven naar een vitale gezondheid. Het is belangrijk om na de behandeling rust te houden en veel water te drinken. Het lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Na de behandeling laten weefsels afvalstoffen los. Hierdoor kunnen klachten in het begin licht toenemen. Dit herstelt zich doorgaans na enkele dagen.