De osteopathie gaat uit van de holistische gedachte dat het menselijk lichaam een geheel is.

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelingswijze van functiestoornissen in de mobiliteit van het bewegingsapparaat, organen en weefsels van het lichaam. Alle structuren zijn via spierketens, het zenuwstelsel, de bloed- en lymfecirculatie met elkaar verbonden. We benaderen een probleem steeds in zijn totaliteit en trachten de oorzaak aan te pakken, welke niet altijd op de plaats ligt waar de pijn wordt waargenomen.

Team

FAQ

Heb ik een doktersvoorschrift nodig?
Nee, een doktersvoorschrift is niet vereist. Veiligheid staat bij osteopathie voorop. We trachten een totaaloverzicht te krijgen van jouw gezondheidstoestand. Indien nodig zullen we steeds doorverwijzen naar jouw huisarts, specialist of een andere (para)medische therapeut.
Hoeveel behandelingen heb ik nodig?
Het aantal behandeling dat nodig is varieert van klacht tot klacht en is uiteraard ook persoonsafhankelijk. Voor recente letsels zijn 2 tot 5 behandelingen vaak voldoende. Bij chronische klachten zijn er mogelijks meer behandelingen nodig. Dit bespreken we steeds in de praktijk. Aangezien je lichaam na de behandeling tijd nodig heeft om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen twee behandelingen gemiddeld van 1 tot 3 weken en soms langer.
Wordt mijn osteopathie consultatie terugbetaald?
In België wordt een behandeling voor osteopathie gedeeltelijk terugbetaald. De meeste ziekenfondsen zorgen voor een vergoeding van 10 euro per behandeling, 5 keer per kalenderjaar. Sommige aanvullende verzekeringen (oa Medicalia, DKV,…) voorzien een hogere terugbetaling voor osteopathie. We raden aan om inlichtingen te vragen bij jouw verzekeraar.
Wat als ik mijn afspraak niet kan nakomen?
Wanneer je niet aanwezig kan zijn op het afgesproken moment, vragen we om ons 24u van tevoren te verwittigen zodat we nog iemand anders kunnen inplannen. Indien dit niet tijdig gebeurt, zal het volledige consultbedrag in rekening worden gebracht.